Skip to main content sv

NIKK

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön och är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och lgbti-området, med ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv.


Ny nordisk rapport: Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet

Sexuella trakasserier och förebyggande insatser på arbetsplatser i Norden var fokus i en tvåårig nordisk forskningssatsning. 

Flera forskningsprojekt har tagit fram nya metoder och verktyg, i samarbete med arbetslivsaktörer, chefer och anställda. Nu finns alla resultat samlade i en ny rapport från NIKK.

Ny nordisk rapport: Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet »


Nyckelbudskap om äldre lgbti-personers möten med vård och omsorg

NIKK lanserar nu en publikation som ger en introduktion till kunskapsläget inom området äldre lgbti-personers livsvillkor.

Publikationen tar upp hur forskare och andra experter på området beskriver angelägna problem och kunskapsluckor, samt identifierar åtgärder som krävs för förändring.

Nyckelbudskap om äldre lgbti-personers möten med vård och omsorg »

Omslag ”Han gick in i garderoben igen”: Äldre LGBTI-personers möte med vård och omsorg i Norden


Foto: Johnér

50 år sedan jämställdhetssamarbetet inleddes, nu satsar det svenska ordförandeskapet för morgondagens jämlika Norden

Under 2024 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet, och markerar 50-årsjubileet genom riktade satsningar.

Ordförandeskapet vill under 2024 särskilt fokusera på att motverka mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

50 år sedan jämställdhetssamarbetet inleddes, nu satsar det svenska ordförandeskapet för morgondagens jämlika Norden »


Nordiskt kunskapsunderlag belyser ekonomisk utsatthet i alla åldrar

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har NIKK tagit fram ett kunskapsunderlag till årets internationella toppmöte för kvinnors rättigheter, Commission on the Status of Women, CSW.

Kunskapsunderlaget tar upp flera strukturella förklaringar till att mäns ekonomi gynnas och kvinnors ekonomi missgynnas. Det finns också behov av att se till fler perspektiv, då ekonomisk utsatthet påverkar livet för olika grupper.  

Nordiskt kunskapsunderlag belyser ekonomisk utsatthet i alla åldrar »

Foto: Ricky John Molloy/Norden.org


Nya nordiska samarbetsprojekt på lgbti-området beviljas medel

Tre projekt har beviljats medel i 2023 års utlysning av Nordisk lgbti-fond.

Projekten kommer att arbeta med barns och ungas mående i skolan, ekonomisk jämlikhet för transpersoner och lgbti och åldrande i Norden.

Nya nordiska samarbetsprojekt på lgbti-området beviljas medel »Aktuellt