Skip to main content sv

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området i ett nordiskt perspektiv.


NY RAPPORT

Nordisk kunskapsöversikt ger perspektiv på regionalpolitik

Nordens befolkningsstruktur är under förändring. En åldrande befolkning, migration och urbanisering leder till utmaningar för såväl arbetsmarknad som välfärd. Flera av de problem och lösningar som lyfts fram inom området kan motverka både regional utveckling och jämställdhet, om de genomförs utan att ha analyserats ur ett genusperspektiv. Det visar en ny nordisk kunskapsöversikt.

Syftet med kunskapsöversikten Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext är att på en övergripande nivå sammanställa kunskap om den demografiska utvecklingen i Norden, utmaningar kopplade till den och särskilt visa på genusperspektivets tillämpning och betydelse för frågorna.

Nordisk kunskapsöversikt ger perspektiv på regionalpolitik »


Pågående projekt

Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska arbetsliv

Nordiska ministerrådet samt det nordiska samarbetsprogrammet Generation 2030 har gett NIKK i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag. Detta ska undersöka hur de nordiska länderna arbetar med att få bättre könsbalans på utbildningar och yrken som efterfrågas inom de naturvetenskap och teknik och hur detta förväntas bidra till hållbarhet och jämställdhet på framtida arbetsmarknader.


Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska arbetsliv »

Photo: Johannes Jansson/norden.org