Skip to main content sv

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv.


AKTUELLT

Nordisk forskning om sexuella trakasserier presenteras i ny rapport

Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett stort samhällsproblem i Norden. Det visade inte minst de många metoo-uppropen under hösten 2017. Nu har nordisk kunskap om ämnet för första gången sammanställts i rapporten ”Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt”.

Rapporten redogör för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och identifierar vidare kunskapsbehov. Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir, ser rapporten som ett viktigt steg i arbetet mot ett jämställt samhälle, fritt från våld och trakasserier.

Nordisk forskning om sexuella trakasserier presenteras i ny rapport »


Pågående projekt

Generation Equality Nordic

Med anledning av 25-årsjubileet av FN:s handlingsplan från Beijing 1995 om jämställdhet ska det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet för jämställdhet 2020 tillsammans med UN Women synliggöra nordiska ungas perspektiv på globala jämställdhetsfrågor. NIKK har fått i uppdrag att ta fram och genomföra den nordiska delkampanjen #GenerationEqualityNordic

Generation Equality Nordic »

Nordiskt kunskapslyft om
sexuella trakasserier: förstudie

Nordiska ministerrådet har genom jämställdhets­samarbetet initierat en forskningsbaserad förstudie för att synliggöra kunskapsluckorna om sexuella trakasserier i arbetslivet och ta fram förslag hur de ska åtgärdas. NIKK har fått i uppdrag att genomföra förstudien.

Nordiskt kunskapslyft om sexuella trakasserier: förstudie »

Photo: Johannes Jansson/norden.org