Skip to main content sv

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området i ett nordiskt perspektiv.


AKTUELLT

Klima, køn og forbrug – kønsnormer er en hindring for den grønne omstilling:

Kom til morgenseminar 1 december og bliv klogere på seneste forskning fra Nordisk Ministerråd om køn og bæredygtigt forbrug.

På dette morgenseminar får du indblik i konklusionerne fra rapporten ” Klima, køn og forbrug – en forskningsoversigt over kønsperspektiver på bæredygtig livsstil”, som netop er udgivet af NIKK på vegne af Nordisk Ministerråd.

Inspirationsseminaret er arrangeret af NIKK på vegne af programmet ’bæredygtig livsstil’, et initiativ finansieret af Nordisk Ministerråd.

Klima, køn og forbrug – kønsnormer er en hindring for den grønne omstilling »


NY RAPPORT

Normer kring kön en utmaning för grön omställning

Nu publicerar NIKK en ny forskningsöversikt med syfte att synliggöra, utmana och bidra till insikter om könsstereotyper i relation till konsumtion och livsstil. Rapporten visar bland annat att omsorgsideal kan vara en viktig nyckel till grön omställning. 

Den nya forskningsöversikten Klimat, kön och konsumtion – en forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar sammanfattar det aktuella forskningsläget inom sju olika områden: livsmedel, bostad och energi, kläder och konsumtionsvaror, transporter, arbete och tidsanvändning, kultur och turism, samt aktivism och påverkan.

Normer kring kön en utmaning för grön omställning »


NYTT

Nya nordiska samarbetsprojekt stärker jämställdheten

Nu har sex projekt beviljats medel från Nordisk jämställdhetsfond 2022.

Projekten bygger på samarbeten som ökar kunskap och skapar plattformar utifrån frågor om hur omsorgsansvar och akademisk karriär kan kombineras, hälsokonsekvenser av Covid19 för migrantkvinnor och feministiskt engagemang i Västnorden.

Nya nordiska samarbetsprojekt stärker jämställdheten »


NYTT

Ny rapport ger genusperspektiv på framtidens hållbara arbetsliv

Arbetsmarknaderna i Norden är i snabb och ständig förändring. Den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer nya krav. Vad behöver göras för att möjliggöra en hållbar utveckling som utgår från mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen?

Arbetslivet står inför en rad olika utmaningar, bland annat som en konsekvens av teknologisk förändring, demografisk utveckling och regionala skillnader. Detta kunskapsunderlag beskriver förändringarna och fokuserar på tre utmaningar för ett hållbart arbetsliv.

Ny rapport ger genusperspektiv på framtidens hållbara arbetsliv »