Skip to main content sv

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv.


AKTUELLT

Unga röster i fokus
under det danska ordförandeskapet

I år är det 25-årsjubileum för Pekingplattformen och det präglar det nordiska jämställdhetsarbetet. Länderna har stark internationellt fokus under hela året och gör plats för unga att vara med och sätta agendan för framtiden.

Det nordiska jämställdhetssamarbetet utgår under år 2020 från fyra prioriterade ämnesområden. Utöver det internationella fokuset på Pekingplattformen kommer det att riktas särskild uppmärksamhet mot områdena våld och trakasserier, män och jämställdhet samt LGBTI-frågor.

Unga röster i fokus under det danska ordförandeskapet »


Pågående projekt

Generation Equality Nordic

Med anledning av 25-årsjubileet av FN:s handlingsplan från Beijing 1995 om jämställdhet ska det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet för jämställdhet 2020 tillsammans med UN Women synliggöra nordiska ungas perspektiv på globala jämställdhetsfrågor. NIKK har fått i uppdrag att ta fram och genomföra den nordiska delkampanjen #GenerationEqualityNordic

Generation Equality Nordic »

Nordiskt kunskapslyft om
sexuella trakasserier: förstudie

Nordiska ministerrådet har genom jämställdhets­samarbetet initierat en forskningsbaserad förstudie för att synliggöra kunskapsluckorna om sexuella trakasserier i arbetslivet och ta fram förslag hur de ska åtgärdas. NIKK har fått i uppdrag att genomföra förstudien.

Nordiskt kunskapslyft om sexuella trakasserier: förstudie »

Photo: Johannes Jansson/norden.org