Skip to main content sv

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön och är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området, med ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv.Nordisk jämställdhetsfond firar tio år

AKTUELLT

Nordisk jämställdhetsfond firar tio år med ny publikation!

I samband med att Nordisk jämställdhetsfond fyller tio år släpper NIKK en publikation där vi presenterar erfarenheter, insikter och effekter från det första decenniet med fonden.

I publikationen ges läsaren en inblick i tio av projekten, ett från varje år, och konkreta resultat som de har genererat. I korta reportage och intervjuer delar projektdeltagare med sig av erfarenheter, kunskaper och insikter från sitt jämställdhetsarbete. De reflekterar kring nyttan av nordiskt samarbete och hur vi kan möta de utmaningar som identifierats i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet.

Nordisk jämställdhetsfond firar tio år med ny publikation »


AKTUELLT

Webbinarium 27 april: Nordic youth – voices on wellbeing 

Vilka konsekvenser har coronapandemin fått för barn och ungas välbefinnande?

Detta webbinarium presenterar fyra rapporter med ny forskning på området. En av dem är NIKK:s rapport om unga mäns psykiska ohälsa som publiceras senare i vår. Webbinariet arrangeras i samarbete med Nordens välfärdscenter.

Webbinarium 27 april: Nordic youth – voices on wellbeing »

Nordic youth – voices on wellbeing 


Man i livsmedelsbutik. Foto: norden.org

NY RAPPORT

Normer kring kön en utmaning för grön omställning

Nu publicerar NIKK en ny forskningsöversikt med syfte att synliggöra, utmana och bidra till insikter om könsstereotyper i relation till konsumtion och livsstil. Rapporten visar bland annat att omsorgsideal kan vara en viktig nyckel till grön omställning. 

Den nya forskningsöversikten Klimat, kön och konsumtion – en forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar sammanfattar det aktuella forskningsläget inom sju olika områden: livsmedel, bostad och energi, kläder och konsumtionsvaror, transporter, arbete och tidsanvändning, kultur och turism, samt aktivism och påverkan.

Normer kring kön en utmaning för grön omställning »