Skip to main content sv

NIKK


UTLYSNING

Öppen utlysning om välfärdens resiliens

Hur kan de nordiska länderna utveckla välfärd och välfärdstjänster utifrån behov både i dag och framöver?

Nordiska ministerrådet öppnar nu en utlysning (Open Call), som riktar sig till disputerade forskare och doktorander, verksamma inom en forskningsmiljö i Norden.  

Öppen utlysning om välfärdens resiliens »

Foto: Klaus Nielsen/Pexels


Sök nordiska medel för projekt som främjar lgbti-personers villkor

I september utlyses medel från Nordisk lgbti-fond för fjärde gången.

Syftet är att främja nordiskt samarbete inom området och att förbättra lgbti-personers levnadsvillkor i regionen. Ansökningsperioden är 2 september till 1 oktober 2024.

Sök nordiska medel för projekt som främjar lgbti-personers villkor »


Ny rapport belyser transpersoners arbetslivsvillkor i Norden

För att öka kunskapen om transpersoners arbetslivsvillkor och de bakomliggande faktorer som påverkar gruppens sysselsättning har NIKK sammanfattat kunskapsfältet i Norden i en ny rapport. 

Transpersoner är en särskilt utsatt grupp som möter olika typer av hinder i livet, inte minst i arbetslivet där villkoren för transpersoner som grupp är sämre än för majoritetsbefolkningen.

Ny rapport belyser transpersoners arbetslivsvillkor i Norden »


Ny nordisk rapport: Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet

Sexuella trakasserier och förebyggande insatser på arbetsplatser i Norden var fokus i en tvåårig nordisk forskningssatsning. 

Flera forskningsprojekt har tagit fram nya metoder och verktyg, i samarbete med arbetslivsaktörer, chefer och anställda. Nu finns alla resultat samlade i en ny rapport från NIKK.

Ny nordisk rapport: Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet »


Nyckelbudskap om äldre lgbti-personers möten med vård och omsorg

NIKK lanserar nu en publikation som ger en introduktion till kunskapsläget inom området äldre lgbti-personers livsvillkor.

Publikationen tar upp hur forskare och andra experter på området beskriver angelägna problem och kunskapsluckor, samt identifierar åtgärder som krävs för förändring.

Nyckelbudskap om äldre lgbti-personers möten med vård och omsorg »

Omslag ”Han gick in i garderoben igen”: Äldre LGBTI-personers möte med vård och omsorg i NordenAktuellt