Skip to main content sv

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området i ett nordiskt perspektiv.


AKTUELLT

Kunskap för att förbättra unga LGBTI-personers livsvillkor i Norden

Trots att livsvillkoren för LGBTI-personer i Norden har förändrats under de senaste sjuttio åren, visar större folkhälsoundersökningar att de har sämre psykisk och fysisk hälsa än den övriga befolkningen. Även bland yngre generationer påverkas livet av att ha en sexualitet eller könsidentitet som faller utanför den traditionella normen. 

I januari 2020 utökades det nordiska samarbete som sker genom Nordiska ministerrådet till att inkludera arbetet för lika rättigheter, behandling av och möjligheter för LGBTI-personer i Norden. Under det danska ordförandeskapet i ministerrådet samma år togs initiativ till ett nordiskt projekt som belyser unga LGBTI-personers välmående. Syftet med projektet är att sprida kunskap och erfarenheter för att bidra till bättre villkor för unga LGBTI-personer i Norden.

Kunskap för att förbättra unga LGBTI-personers livsvillkor i Norden »


NY UTLYSNING

Forskningsmedel att söka

Är du forskare eller arbetslivsaktör och intresserad av förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i arbetslivet?

Nu kan du ansöka om forskningsmedel inom ramen för en nordisk forskningssatsning, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Open call 2 är öppen för ansökningar mellan 26 augusti och 7 oktober.

Läs mer om utlysningen »