Skip to main content sv

Artikelserie om nordiskt jämställdhetssamarbete

Det finns många organisationer, myndigheter, nätverk och företag i de nordiska länderna som arbetar med jämställdhet i fokus. De kartlägger, debatterar och förändrar.


NIKK spade symbol

För att stimulera det nordiska samarbetet delar Nordiska ministerrådet för jämställdhet sedan år 2013 ut medel till organisationer som vill genomföra aktiviteter tillsammans över nationsgränserna. NIKK administrerar satsningen och genom den nya artikelserien Nordiskt jämställdhetssamarbete i praktiken kan du läsa om de grupper och verksamheter som beviljades medel år 2013. I flera kommande artiklar här på old.nikk.no berättar organisationerna om sina visioner och hur nordiskt samarbete kan ge nya perspektiv och ökat genomslag. Den nordiska stödordningen initierades år 2013 och då fanns 1,2 miljoner danska kronor att söka. Av de 80 bidragen som skickades in 2013 beviljades 11 projekt medel för samarbeten kring ämnen som kvinnors villkor i krig, medieaktivism och nätverkande mot sexköp.

Updated 11 februari 2021