Skip to main content sv

Åtta projekt får medel genom Nordisk jämställdhetsfond 2023

Nu har åtta projekt beviljats medel från Nordisk jämställdhetsfond 2023. Sexuell exploatering på nätet, jämställdhetsfrågor i Sapmí och jämställdhet inom den Nordiska energisektorn är några av de viktiga projekt som genom fonden kan bedriva verksamhet mot ett mer jämställt Norden.


Läs mer om projekten här:

I mars-april 2024 öppnar NIKK åter upp möjligheten att söka medel för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Likt tidigare år krävs att minst tre olika aktörer från minst tre nordiska länder medverkar i ansökan. Totalt ska cirka 3 miljoner danska kronor fördelas. Mer information om hålltider kommer i januari 2024.

Updaterad 13 december 2023