Skip to main content sv

Bättre mentorer med nordiskt nätverk

Många organisationer och myndigheter arbetar med mentorskap, men det finns ingen knutpunkt där metoden kan utvecklas. Det vill vi ändra, säger Goro Ree-Lindstad på norska Likestillingssenteret.


NIKK spade symbol

Ni startar ett nordiskt nätverk. Varför? 
– För att vi har mycket att lära av varandra! Vi kommer att jobba med erfarenhetsutbyte och metodutveckling för att förbättra arbetet med mentorer. Vi vill inspirera varandra men också driva på så att fler ser hur användbar den här metoden är.

Hur kan man jobba med mentorskap?
– Det är ganska vanligt i satsningar för kvinnor på ledande positioner. Om man är ny som chef kan det vara bra att få kontakt med någon som har mer erfarenhet och ett större nätverk än man själv. På samma sätt kan en mentor vara ett bra stöd för till exempel personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är så vi har använt metoden på Likestillingssenteret. Vi har till exempel haft en väldigt lyckad satsning där vi riktade oss till kvinnor som är nya i Norge.

Goro Ree-Lingstad-Goro Ree-Lindstad. Foto: Likestillingssenteret
 Goro Ree-Lingstad-Goro Ree-Lindstad. Foto: Likestillingssenteret

På vilket sätt blev mentorerna ett stöd då?
– Det handlade framför allt om att uppmuntra och bidra till ökad självkänsla. Kvinnor som har invandrat möter ofta särskilda svårigheter på arbetsmarknaden. Det kan vara nedbrytande att söka många jobb och tvingas att ta emot en ström av negativa svar. Mentorerna hjälpte till att sätta fokus på deras kompetens och blev viktiga kontakter i det nya samhället.

Vad tror du att ni kan lära er av varandra i det nya nätverket?
– Massor! Särskilt i Danmark jobbar man mycket med mentorskap och det finns stor kunskap som kan överföras till andra länder. Det finns många mentors-satsningar i Norden och projekten riktar sig till olika målgrupper. Det finns till exempel mentorer för personer med funktionsnedsättning och projekt som riktar sig till ungdomar. Arbetet kan anpassas efter behoven och man kan göra på väldigt många olika sätt. Det är det som gör det så spännande, men också svårt. Man måste verkligen fundera över vad det finns för behov och vad man vill uppnå. Det går inte bara att kopiera någon annan.

Vad händer i projektet nu framöver?
– Vi kommer att ha en första träff i samband med höstens möte med Europeiska mentorsnätverket. Då börjar vi planera den nordiska konferensen som vi ska hålla till våren.

Bård: alla färger

Den här artikeln berättar om ett av de projekt som fått medel från Nordisk Jämställdhetsfond.

Updaterad 29 februari 2024