Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Ny rapport: Så mange nordiske mænd mødes på internetfora præget af kvindehad

Ny kortlægning af nordiske mænds tilhørsforhold til kvindehadske internetfælleskaber viser, at omkring 850 nordiske unge mænd er aktive i kvindehadske internetfora. Rapporten peger på, at fællesskabernes nedsættende sprog og synet på kvinder flytter over på gængse sociale platform.


Den nordiske rapport ”The Angry Internet” har på baggrund af over 100.000 kvindehadske posts og kommentarer på internetfællesskaber som 4chan, 8chan og Reddit analyseret kvindehadske fællesskaber i Norden. Rapporten fra Center for Digital Pædagogik viser, at der er internetfora, som samler unge nordiske mænd i broderskaber, der opildner til had mod kvinder og ligestilling. Rapporten finder ingen indikationer på, at en eller flere af de nordiske brugere vil handle fysisk på deres holdninger, som der har været eksempler på i andre lande.       

– Rapporten giver ny og vigtig viden om, hvordan kvindehad findes i forskellige former på nettet. Den viser, hvordan nogle unge mænd sætter sig selv i opposition til samfundet og samler sig om værdisæt og normer, som er i direkte modstrid med ligestilling og kvinders rettigheder, der er helt centralt for vores samfund, siger Peter Hummelgaard, beskæftigelses- og ligestillingsminister i Danmark. 

Rapporten ”The Angry Internet” og dens resultater bliver præsenteret ved et internationalt digitalt lanceringsevent med oplæg af rapportens forfattere og nordiske eksperter, EU’s Ligestillingskommissær, Europarådets Kommissær for menneskerettigheder, Vicedirektøren fra UN Women samt CEO og grundlægger af Promondo og den globale kampagne ”MenCare”. Undersøgelsen er udarbejdet af Center for Digital Pædagogik for Nordisk Ministerråd som led i det danske formandskab 2020.

Forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet

Nu görs en tvärsektoriell satsning på ett stort nordiskt forskningsbaserat kunskapslyft om sexuella trakasserier i arbetslivet. Sammanlagt satsas 4,8 miljoner danska kronor. De nordiska jämställdhetsministrarna beslöt på sitt möte den 5 november 2020 hur den treåriga forskningssatsningen ska genomföras. Satsningen finansieras av jämställdhetssektorn, men även av arbetslivssektorn, kultursektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén.


Satsningen ska bidra till ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med fokus på förebyggande insatser. Genom den här treåriga satsningen vill man stärka det nordiska genomslaget i pågående forskning, och stimulera samt skapa utrymme för innovation och samverkan med parter på arbetsmarknaden. Bland annat kommer totalt 3,6 miljoner DKK att utlysas genom två olika open calls under 2021, för att finansiera tvärnordiska forskningssamarbeten.

– Det här är en välkommen satsning på ett kunskapslyft i Norden med tydligt fokus på samverkan mellan forskning och arbetslivsaktörer. Nu börjar vi på NIKK arbetet med att förbereda utlysningarna och kommunikation om satsningen.  Den första utlysningen kommer att komma under våren 2021 och aviseras i NIKKs kanaler, säger Maria Grönroos, projektansvarig för forskningssatsningen.

Beslutet bygger bland annat på en forskningsöversikt som NIKK nyligen tagit fram. Rapporten ”Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt” publicerades i maj 2020. Den sammanställer för första gången aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och pekar ut vilka kunskapsluckor som finns.  

Läs rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt här. NIKK har även tagit fram en kortversion av forskningsöversikten, som snabbt ger en översikt över forskningsläget kring denna brännande fråga.

Updated 24 november 2020