Skip to main content sv

Danska finansförbundet ger bäst villkor i kollektivavtalet

I Danmark regleras rätten att vara föräldraledig i lagen. Detaljerna och utformandet är i stor utsträckning upp till arbetsmarknadens parter. Alla danska fackförbund har reglerat frågan om föräldraledighet i sina kollektivavtal och många arbetar för att förbättra villkoren på området.


Finansförbundet är det fackförbund i Danmark som är mest progressivt. De har skrivit in rätten till 16 veckors betald föräldraledighet för pappor i sitt kollektivavtal. Finansförbundet har cirka 40 000 medlemmar, som arbetar inom bank och finans. Cirka 50 procent av medlemmarna är män.

– Våra manliga medlemmar tar i genomsnitt ut 9,6 veckors föräldraledighet, vilket är mycket bättre än den danska genomsnittsmannen. Här på Finansförbundet har vi gjort löpande förbättringar på området, idag kan föräldrarna exempelvis välja att ta ut veckorna antingen i ett sjok eller dela upp dem, säger Linda Fauerholm, som arbetar som senior konsulent på Finansförbundet.

I Danmark har pappor som arbetar rätt till två veckors betald pappaledighet direkt efter födseln. Efter att barnet är 14 veckor har familjen rätt till 32 veckor betald föräldraledighet, som föräldrarna kan dela mellan sig. Finansförbundet har i sitt avtal skrivit in rätten till fyra veckors pappaledighet efter födseln samt tolv veckors föräldraledighet. Det är alltså totalt 16 veckors pappaledighet, där arbetsgivaren kompletterar ersättningen, vilket innebär att papporna får full lön inklusive pension även under pappaledigheten.

I Finansförbundets kollektivavtal finns även skrivningar som tar upp kvinnors sämre pension som en effekt av att de tar ut större del av föräldraledigheten. Fackförbundet har även generösare regler när det gäller vård av sjukt barn. I Danmark får man ofta full lön en till två dagar per sjuktillfälle. Finansförbundets överenskommelse innebär att arbetsgivaren går in och täcker upp till fem dagar vid sjukdom tills barnet är 15 år.

Updaterad 15 februari 2024