Skip to main content sv

Feministiska framtidsfrågor kartläggs

I ett nytt nordiskt projekt möts forskare och aktivister för att peka ut viktiga feministiska framtidsfrågor. ”Vi ska ta pulsen på de feministiska rörelserna”, säger projektledare Pauline Stoltz, forskare vid Aalborg Universitet i Danmark.


NIKK spade symbol

Berätta om projektet! Vad ska ni göra?
– Vi ska hålla tre workshops i olika länder, där vi samlar forskare och aktivister med fokus på feminismens framtid. Den första träffen är i Köpenhamn 26-28 augusti. Det ska bli jättespännande!

Vad vill ni uppnå?
– Bilden av de feministiska rörelserna i Norden är inte uppdaterad. Det finns till exempel en idé om att man har ett gott samarbete med sina stater, men den bilden bygger egentligen på hur det var på 1970- och 80-talet. Vi vill ha mer kunskap om samarbetet mellan de feministiska rörelserna och staterna, men också om samarbetet sinsemellan feministiska rörelser i olika nordiska länder. Det verkar som att vissa grupper, som samiska feminister, har mer nordiskt samarbete än andra vilket är intressant.

Pauline Stoltz
 Pauline Stoltz

Vilka utmaningar står de feministiska rörelserna i Norden inför?
– Det har vi inte svar på än! Vi får se vad som kommer upp vid våra workshops. Några övergripande teman som jag tror kommer lyftas är finanskrisen, flyktingfrågan och sexuella rättigheter. Det är viktiga frågor i vår tid.

Ni ska ha särskilt fokus på intersektionen mellan kön och andra diskrimineringsgrunder. Varför är det viktigt?
– Vi vet att det är avgörande för hur aktivister ser på sina feministiska rörelser. Till våra workshops försöker vi ha en bredd bland deltagarna för att få med olika perspektiv. Det finns samisk feminism, antirasistisk feminism, transfeminism, queerfeminism och så vidare – och perspektivet spelar roll.

Hur sprider ni projektets resultat?
– Vi har en hemsida där vi berättar om projektet och vi som är forskare kommer att skriva om resultaten. Vi uppmanar också aktivisterna att ta med sig diskussionen tillbaka till sina grupper och fortsätta samtalen.

Bård: alla färger

Den här artikeln berättar om ett av de projekt som fått medel från Nordisk Jämställdhetsfond.

Updaterad 2 oktober 2020