Skip to main content

10! – Kymmenen vuotta yhteistyötä pohjoismaisen tasa-arvorahaston kautta

""

Tässä julkaisussa NIKK esittelee kokemuksia, näkemyksiä ja vaikutuksia rahaston kymmeneltä ensimmäiseltä vuodelta.


Kun Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti kesäkuussa vuonna 2013 Pohjoismaiden tasa-arvorahaston, oli tavoitteena edistää pohjoismaista yhteistyötä tasa-arvon alalla. Siitä asti on rahasto myöntänyt rahoitusta vapaaehtoisjärjestöille, viranomaisille, tutkijoille ja verkostoille 79 erilaisen hankkeen puitteissa. Tässä julkaisussa esittelemme kokemuksia, näkemyksiä ja vaikutuksia rahaston ensimmäisten kymmenen vuoden ajalta.

Tässä julkaisussa tutustutaan kymmeneen yhteistyöhön, yksi jokaiselta rahaston historian vuodelta, ja niiden konkreettisiin tuloksiin. Hankkeisiin osallistujat jakavat lyhyiden reportaasien ja haastattelujen muodossa omia kokemuksiaan, tietoa ja näkemyksiään omasta tasa-arvotyöstään. Niissä pohditaan pohjoismaisen yhteistyön etuja ja sitä, kuinka voimme vastata pohjoismaisen tasa-arvotyöohjelman haasteisiin. Ne tarjoavat meille myös esimerkkejä siitä, miten lapsi- ja nuorisonäkökulma voidaan sisällyttää tasa-arvotyöhön ja edistää globaaleja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Updated 12 April 2023