Skip to main content

Pohjoismainen antologia haastaa käsityksiä seksuaalisesta häirinnästä

Foto: Johnér

Tutkijat ja kirjoittajat eri puolilta Pohjoismaita kirjoittavat uudessa antologiassa seksuaalisesta häirinnästä, väkivallasta ja oikeudenmukaisuudesta. Kirjan on toimittanut NIKK ja Göteborgin yliopiston Nationella sekretariatet för genusforskning (Kansallisen sukupuolitutkimuksen sihteeristön).


Polttavia tilannekuvia ja uusia teorioita mahtuu antologiaan Re-Imagining Sexual Harrassment – Perspectives from the Nordic Region, joka julkaistaan 18. huhtikuuta Policy Press/Bristol University Pressin toimesta. Kirja koostuu eri puolilta Pohjoismaita tulevien kirjoittajien teksteistä, jotka auttavat monipuolistamaan ja syventämään ymmärrystä esimerkiksi työpaikoilla tapahtuvasta väkivallasta, akateemisilla aloilla tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja oikeusjärjestelmän haasteista ja mahdollisuuksista. Akateemiset tekstit vuorottelevat kaunokirjallisen tyylin kanssa. 

– Kutsuimme mukaan Pohjoismaissa toimivia tutkijoita, jotka voisivat tarjota uusia näkökulmia ja teoreettisia lähestymistapoja. Jotta haavoittuvuutta ja altistumista koskevaan tietoon saataisiin vivahteita, oli meille tärkeää saada tukea myös akateemisten alojen ulkopuolelta tulevilta henkilöiltä. On olemassa kokemuksia ja ruumiillistunutta tietoa haavoittuvuudesta ja vastarinnasta, johon vain kaunokirjallinen kirjoittaminen yltää, sanoo Maja Lundqvist, yksi kirjan kolmesta toimittajasta. 

Kokoaa yhteen laajan valikoiman tutkimuksia 

Kirjassa toimittajat kokoavat laajassa merkityksessä yhteen yhden tutkimuskentän neljän eri kappaleen avulla. Ensimmäinen käsittelee seksismiä ja seksuaalista häirintää suhteessa muihin yhteiskunnallisiin väkivallan muotoihin. Toinen käsittelee oikeudenmukaisuutta, haavoittuvuutta ja altistumista oikeusjärjestelmän sisällä ja valtion vastuuta. Kolmas käsittelee pohjoismaisen tasa-arvon eri näkökulmia ja kuvaa tasa-arvoisesta, ”naisystävällisestä” alueesta esteenä muutokselle. Neljäs aihe laajentaa näkemystä ”tehdä ongelmalle jotain” tarkistuslistojen ja käytäntöjen lisäksi. 

– Kirja antaa rakenteellisen käsityksen siitä, mitä Pohjoismaissa asuminen tarkoittaa. Kun seksuaalista häirintää tarkastellaan valtakriittisen tutkimuksen käsitteiden kautta, syntyy malleja siitä, kuinka erilaiset altistumis-, haavoittuvuus- ja väkivaltatyypit vahvistavat toisiaan, sanoo Kajsa Widegren. 

Tarvitaan laajempaa vastuunkantoa 

Kirjan yksi tärkeä aihe on, että yhteiskunnassa tapahtuva seksuaalinen häirintä nähdään poikkeavana, mutta samalla se on normalisoitu. Siksi seksuaalista häirintää ei pidä käsitellä asiana, joka alkaa ja päättyy yksittäisinä asioina, sanoo toimittaja Angelica Simonsson. 

– Vastuuta on jaettava enemmän. Pystymme käsittelemään vain pienen osan laajemmasta ongelmasta, mikäli seksuaalinen häirintä nähdään työpaikoilla yksittäistapauksina, hän sanoo. 

Antologian on toimittanut NIKK yhteistyössä Göteborgin yliopiston Nationella sekretariate för genusforskning (Kansallisen sukupuolitutkimuksen sihteeristön) kanssa. Se on tulos seksuaalista häirintää koskevasta toiminnasta, jota järjestöt ovat harjoittaneet Ruotsissa, pohjoismaissa ja kansainvälisesti #Metoo-liikkeestä syksyllä 2017 lähtien. Monivuotinen työ on tehnyt näkyväksi ongelman laajuuden ja monimutkaisuuden, mistä myös idea antologiaan syntyi. 

– Toivomme, että kirja olisi tärkeä osa seksuaalista häirintää koskevaa keskustelua. Pohjoismaat on monimutkainen alue, ja kirja osoittaa, että ajatus siitä, että jotkut maat ovat edenneet niin paljon pidemmälle tai jopa lopettaneet tasa-arvotyön, voi olla varsinaisen muutostyön esteenä, sanoo Maja Lundqvist.  

Cover Re-Imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region

Updated 27 April 2023