Skip to main content

Pohjoismaiden LGBTI-rahasto


NIKK hallinnoi vuodesta 2021 alkaen LGBTI-rahastoa Pohjoismaiden ministerineuvoston nimissä. Rahaston tavoitteena on edistää pohjoismaista yhteistyötä LGBTI-alueella pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyöohjelman ja sen painopisteiden puitteissa.