Skip to main content

Pohjoismaiden tasa-arvorahasto


Pohjoismaiden tasa-arvorahasto rahoittaa tasa-arvoa edistäviä yhteistyöhankkeita. Pohjoismaiden ministerineuvosto jakaa rahaston kautta vuosittain rahoitusta hankkeille, joissa kolme järjestöä vähintään kolmesta eri pohjoismaasta tekevät yhteistyötä.

Hankkeet voivat edistää esimerkiksi uuden tiedon saamista, kokemustenvaihtoa ja pohjoismaista verkostoitumista.

NIKK hallinnoi rahastoa Pohjoismaiden ministerineuvoston nimissä, mukaan lukien haun, tulosten arvioinnin ja seurannan.


Kymmenen vuotta yhteistyötä pohjoismaisen tasa-arvorahaston kautta