Skip to main content

Pohjoismainen työelämässä tapahtuvaa seksuaalista häirintää koskeva tutkimushanke


NIKK järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston nimissä vuoden 2021 aikana kaksi hakuohjelmaa, jotka paneutuvat työelämässä tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään. Aloite haluaa keskittyä erityisesti ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja menetelmiin alakohtaisten tutkimusten ja eri toimialojen vertailun avulla.

Vuoden aikana järjestetään kaksi hakua. Ensimmäinen on osoitettu jo käynnissä oleville tutkimushankkeille, jotka pystyvät apurahan avulla lisäämään hankkeeseen pohjoismaisen ulottuvuuden. Toinen haku on osoitettu pohjoismaisille hankkeille, jotka aikovat aloittaa käytännönläheistä tutkimustoimintaa. Myös tämä hakuohjelma on tutkimuspohjainen, mutta hankkeiden tulee olla käytännönläheisiä ja niiltä edellytetään yhteistyötä Pohjoismaiden työelämän toimijoiden kanssa.