Skip to main content

Pohjoismainen työelämässä tapahtuvaa seksuaalista häirintää koskeva tutkimushanke


NIKK järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston nimissä vuoden 2021 aikana kaksi hakuohjelmaa, jotka paneutuvat työelämässä tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään. Aloite haluaa keskittyä erityisesti ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja menetelmiin alakohtaisten tutkimusten ja eri toimialojen vertailun avulla.

Vuoden aikana järjestetään kaksi hakua. Ensimmäinen on osoitettu jo käynnissä oleville tutkimushankkeille, jotka pystyvät apurahan avulla lisäämään hankkeeseen pohjoismaisen ulottuvuuden. Toinen haku on osoitettu pohjoismaisille hankkeille, jotka aikovat aloittaa käytännönläheistä tutkimustoimintaa. Myös tämä hakuohjelma on tutkimuspohjainen, mutta hankkeiden tulee olla käytännönläheisiä ja niiltä edellytetään yhteistyötä Pohjoismaiden työelämän toimijoiden kanssa.

Calls 2021

The two calls jointly amount to DKK 3.7 million. Two calls were made during 2021:  

  • The first call
    Aimed at ongoing research projects where a grant from the research initiative would enable a Nordic dimension to be added to the project.  
    The call is now closed. For more information on approved projects see here.
  • The second call
    Aimed at researchers and practitioners who intend to initiate practice-based research activities in collaboration. This call focused mainly on preventative measures and methods for intervention through industry studies and comparative studies of different industries. The proposals were developed in partnership between several Nordic countries.