Skip to main content

Uusi pohjoismainen hakuohjelma torjuu työmarkkinoiden sukupuolierottelua

Pohjoismaiden ministerineuvosto jakaa tänä vuonna varoja pohjoismaisille toimijoille, jotka tekevät yhteistyötä torjuakseen työmarkkinoiden sukupuolierottelua. Yhteensä neljä miljoonaa Tanskan kruunua jaetaan pohjoismaisille yhteistyöhankkeille, joiden tarkoituksena on tehdä neljän vuoden ajan pitkäjänteistä työtä kohti muutosta.


Vuoden 2020 elokuun puolivälissä avautuu hakuohjelma, jossa Pohjoismaiden ministerineuvosto suhtautuu myönteisesti hankkeisiin, joiden tarkoituksena on torjua työmarkkinoiden sukupuolierottelua. Haun kautta haluaa ministerineuvosto edistää kestävän työelämän luomista, missä pyritään hyödyntämään kaikkien ihmisten potentiaalia.

Tanskan tasa-arvoministeri ja pohjoismaisen yhteistyön ministeri, Mogens Jensen, korostaa, että asia on erittäin tärkeä kaikille pohjoismaille.

– Pohjoismaat ovat jo edenneet pitkälle tasa-arvokysymyksissä ja osallistuminen työmarkkinoilla on korkea niin naisten kuin miestenkin keskuudessa. Työmarkkinoilla esiintyy kuitenkin suuressa määrin sukupuolierottelua, ja seuraukset koskettavat kaikkia sukupuoleen katsomatta ja monilla eri aloilla, kuten talous, valta ja vaikuttaminen, terveys ja  elämänlaatu. Siksi Pohjoismaiden tasa-arvorahastosta myönnetään nyt rahoitusta hankkeille, jotka pyrkivät ongelman ratkaisemiseen.

Koronapandemian takia on investointi erityisen tärkeä, sillä pandemian seurauksiin vaikuttaa myös työmarkkinoiden sukupuolierottelu. Useat ankarasti kärsineet alat, esimerkiksi hoitoala, koulutusala ja kuljetusala, ovat vahvasti sukupuolen mukaan eriteltyjä. Tämä tarkoittaa, että tulojen menetys sekä muuttuvat työvoimatarpeet ja työolot vaikuttavat eri tavoilla naisiin ja miehiin.

Pohjoismaisen yhteistyön ensisijainen kysymys

Työmarkkinoiden sukupuolierottelun torjuminen on strateginen toiminta-ala pohjoismaisen tasa-arvoasiain yhteistyöohjelmassa 2019 – 2022. Toiminta-ala sisältää useita tärkeitä näkökohtia, muun muassa opiskeluvalinnat, työolot sekä vapaus seksuaalisesta häirinnästä. Hakuohjelma tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden vastaamaan haasteisiin sekä työskennellä tasa-arvon ja kestävän työelämän puolesta pohjoismaisen yhteistyön avulla.

– Tämä on ainutlaatuinen investointi ja alue, jossa pohjoismainen yhteistyö on todella tarpeellinen siksi, että pohjoismaiden työmarkkinoiden rakenteella on monia samankaltaisuuksia. Tiedämme, että osaamista ja tahtoa viedä kehitystä eteenpäin löytyy. Toivomme tämän myös heijastuvan hakemuksista, sanoo Mogens Jensen.

Susanna Young Håkansson

Updated 17 August 2020