Skip to main content

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Pohjoismaiden hallitusten tasa-arvo- ja LGBTI-alueen yhteistyötä johtavat Pohjoismaiden tasa-arvoministerit, jotka muodostavat tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvoston (MR-JÄM).


Ministerit kokoontuvat vähintään kerran vuodessa keskustelemaan ja tekemään yhteistyötä koskevia päätöksiä aihealueilla, joissa yhteisyö johtaa parempiin lopputuloksiin kuin mitä yksittäiset maat pystyisivät erikseen saavuttamaan – tätä kutsumme pohjoismaiseksi hyödyksi.

Ministerineuvoston puheenjohtajuutta kierrätetään maiden välillä vuosittain. Puheenjohtajavaltiolla on erityinen vastuu työn priorisoinnissa ja koordinoida hankkeita ja tapahtumia yhteistyön puitteissa.

Tasa-arvo- ja LGBTI-asiain virkamieskomitea (ÄK-JÄM), joka koostuu kaikkien maiden ja autonomisten alueiden virkamiehistä, kokoontuvat vähintään kolme kertaa vuodessa. Komitea johtaa käytännön työtä ja valmistelee ministerien kokoukset.