Skip to main content

Suomi 2021

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuutta kierrätetään vuosittain viiden pohjoismaan välillä. Suomi toimii puheenjohtajavaltiona vuonna 2021.


Puheenjohtajavaltio Suomi tulee toteuttamaan pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön puitteissa toimintaa, joka keskittyy vihaan ja uhkailuun, erityisesti internetissä tapahtuvaan häirintään. Puheenjohtajuuskaudella keskitytään myös normeihin liittyviin kysymyksiin ja sukupuolistereotypioiden torjuntaan. Erityisenä painopisteenä on esikoulut. Miesten hoitovastuu, isyys ja vanhempainvapaa ovat myös tämän vuoden painopistealueita. LGBTI-alueella keskitytään ensisijaisesti LGBTI-henkilöihin kohdistuvaan vihaan, uhkailuun ja väkivaltaan liittyviin kysymyksiin.

Suomi aikoo vuoden aikana toteuttaa hankkeen, jonka tarkoituksena on tarkastella sukupuolinäkökulmasta internetissä tapahtuvaa vihaa, uhkailua ja häirintää. Hanke edistää Tanskan puheenjohtajuuskauden 2020 aikana syntyneitä tuloksia internetin merkityksestä poliittiseen radikalisoitumiseen ja uhkien ja vihan mobilisoitumiseen pohjoismaissa. Toukokuussa 2021 järjestetään aihetta käsittelevä konferenssi.

Suomi aikoo myös toteuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston raporttiin (State of the Nordic Fathers) perustuvan hankkeen, jonka tarkoituksena on vaikuttaa vanhempien väliseen tasa-arvoon. Erityisenä painopisteenä on isien hoitovastuu. Huhtikuussa 2021 järjestetään aihetta käsittelevä konferenssi.

Suomen puheenjohtajuuskauden ensisijaisia aiheita ovat esikoulujen tasa-arvosuunnittelu sekä sukupuolistereotypioiden torjunta esikouluissa. Suomi suunnittelee kartoittavansa tähän aihealueeseen liittyvät Pohjoismaiden nykyiset tutkimukset, raportit ja lainsäädännön, sekä järjestää pohjoismainen konferenssi uuden tiedon jakamiseksi ja kokemusten vaihtamiseksi. Syksyllä 2021 järjestetään webinaari.

Suomi aikoo puheenjohtajuuskaudella 2021 jatkaa uuden LGBTI-henkilöiden yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua koskevan politiikan alueen lujittamista. Vuoden aikana nostetaan esille erityisesti LGBTI-henkilöihin kohdistuvaan vihaan, uhkailuun ja väkivaltaan liittyvät kysymykset. Marraskuussa 2021 järjestetään konferenssi. LGBTI-alueella haetaan tiivistä yhteistyötä vapaaehtoisjärjestöjen, tutkijoiden ja viranomaisten kanssa, kuten yhteistyötä NIKK:n kanssa ja jatkaa Pohjoismaissa elävien LGBTI-henkilöiden elinolojen kartoittamista.