Skip to main content

Tietoa meistä

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus, NIKK, on Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöelin.

NIKK työskentelee pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyöhön sekä LGBTI-alueeseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tapahtuu ensisijaisesti keräämällä ja strategisesti jakamalla tutkimuksia, politiikkaa, tietoa ja käytäntöjä pohjoismaisesta ja monialaisesta näkökulmasta.

NIKK hallinnoi myös Pohjoismaiden tasa-arvorahastoa ja Pohjoismaiden LGBTI-rahastoa Pohjoismaiden ministerineuvoston nimissä.


Tehtävämme

Pohjoismaiset tasa-arvoministerit ovat päättäneet, että NIKK – Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus tulee toimia yhteistyöelimenä Ruotsin Göteborgin yliopiston Kansallisen sukupuolitutkimuksen sihteeristön yhteydessä. Tehtävä kestää lokakuusta 2012 vuoteen 2030.

Täältä voit lukea lisää NIKK:n tehtävästä

Kansallinen sukupuolitutkimuksen sihteeristö

Kansallinen sukupuolitutkimuksen sihteeristö on pohjoismainen koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kestävän kehityksen osaamiskeskus. Sihteeristö kohtaa maailmanlaajuisia yhteiskunnallisia haasteita sukupuoleen, valtaan ja kestävyyteen perustuvan tutkimustiedon avulla. Toiminta tapahtuu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kansallisella, pohjoismaisella ja kansainvälisellä tasolla. Sihteeristö on toiminut Göteborgin yliopiston yhteydessä vuodesta 1998 asti.

Lue lisää Kansallisesta sukupuolitutkimuksen sihteeristöstä (ruotsiksi)

Lue lisää Kansallisesta sukupuolitutkimuksen sihteeristöstä (englanniksi)