Skip to main content

Historiamme

Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) hét áður Nordiskt institut för kunskap om kön og fyrir það Nordiskt institut för kvinno- och könsforskning. Stofnunin var sett á laggirnar árið 1995 sem samnorræn upplýsingamiðstöð um kynja- och jafnréttisrannsóknir á Norðurlöndunum.


Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) oli ennen nimeltään Pohjoismainen nais- ja sukupuolitutkimuksen keskus. Keskus perustettiin vuonna 1995 ja oli yhteispohjoismainen sukupuolitutkimuksen ja tasa-arvon osaamiskeskus Pohjoismaissa.

NIKK käynnisti, koordinoi ja toteutti hankkeita, joiden tarkoituksena oli havainnollistaa tärkeitä tasa-arvoa ja sukupuolipolitiikkaa koskevia kysymyksiä.

NIKK toimi Oslon Yliopiston yhteydessä ja toimintaa rahoitti Pohjoismaiden ministerineuvosto. NIKK:n tehtävä oli toimia sillanrakentajana pohjoismaisen sukupuolitutkimuksen ja pohjoismaisen tasa-arvopolitiikan välillä. NIKK toimi aktiivisessa vuorovaikutuksessa pohjoismaisten tasa-arvoministerien (MR-JÄM) ja tasa-arvoasiain virkamieskomitean (ÄK-JÄM) kanssa.

Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna 2011 uudistaa NIKK pohjoismaisesta instituutista pohjoismaiseksi yhteistyöelimeksi. Toimeksianto pohjoismaiseksi yhteistyöelimeksi ilmoitettiin vuonna 2012 tarjouskilpailun kautta. Tehtävänä oli edistää tiedonhankintatehtävää ja sisällyttää pohjoismaisen sukupuolitasa-arvon tukijärjestelmän hallinto sekä toimia hankesihteeristönä. Tarjouskilpailun voitti Göteborgin yliopisto ja Kansallinen sukupuolitutkimuksen sihteeristö, jossa toiminta on ollut käynnissä vuodesta 2012 asti.

NIKK:n toiminnallista tehtävää laajennettiin vuonna 2020 tukemaan myös pohjoismaista yhteistyötä LGBTI-henkilöiden yhtäläisten oikeuksien, mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun puolesta.