Skip to main content

Tehtävämme

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus, NIKK, osallistuu yhteiseen oppimiseen kokoamalla ja strategisesti jakamalla tutkimuksia, politiikkaa, käytäntöjä ja muuta Pohjoismaiden tasa-arvo- ja LGBTI-alueeseen liittyvää merkityksellistä tietoa.


NIKK:n tehtäviin kuuluu:

  • Koota ja strategisesti jakaa pohjoismaisesta ja monialaisesta näkökulmasta tutkimuksia, politiikkaa, tietoa ja käytäntöjä ja sen kautta myötävaikuttaa yhteistyöohjelman sekä LGBTI-alueen toteuttamista koskevan lisäyksen toteutumiseen ja Pohjoismaiden tasa-arvopolitiikkaan.
  • Viestiä MR-JÄM:n toiminnasta ja lisätä toiminnan näkyvyyttä eri foorumeilla.
  • Tukea MR-JÄM:ä, heidän virkamieskomiteaansa (ÄK-JÄM) ja puheenjohtajuutta tietopohjaan sekä ensisijaiseen toimintaan ja hankkeisiin myötävaikuttavan tiedon jakamisen avulla. Tukeen sisältyy myös pohjoismaisen yhteistyön kannalta merkittävän asiantuntemuksen, kokemuksen, kontaktien ja kommunikaatiokanavien jakamista. 
  • Käynnistämällä ja toteuttamalla pohjoismaiseen yhteistyö-, sektori- ja toimintaohjelmaan liittyviä toimia tasa-arvo- ja LGBTI-alueella.
  • Suorittaa muita toimeksiantoja, jotka kuuluvat NIKK:n toiminta-alueisiin, edellyttäen, että lisäresursseja myönnetään ja toteuttaminen on yhteensopivaa muiden ensisijaisten toimien kanssa.
  • Hallinnoida MR-JÄM:n tukijärjestelmiä, Pohjoismaiden tasa-arvorahastoa sekä pohjoismaista LGBTI-rahastoa toimintaohjeiden mukaisesti. NIKK:n vastuulla on myös rahastohankkeiden kehityksen systemaattinen seuranta ja miten ne voivat strategisesti edistää yhteistyöohjelmaa ja LGBTI-alueen toteutumista koskevan lisäyksen toteutumista.

Pohjoismaisen tasa-arvon ja LGBTI-sektorin yhteistyöohjelman ensisijaisten tavoitteiden toiminnallinen ohjaaminen kaudella 2019-2022. NIKK:n nykyinen toimeksianto ulottuu vuoteen 2024 asti.