Skip to main content sv

Filmrelease: Tre nya filmer om nordisk samarbete

Villkoren i det offentliga rummet är inte lika för alla. Sexistisk reklam, osynliggörande i media samt hat, hot och andra kränkningar på nätet riskerar att tysta många röster. Nu släpper NIKK tre kampanjfilmer med fokus på nordiskt samarbete kring det offentliga rummet.


Medier spelar en central roll i att återspegla samhällets diversitet. Samtidigt visar forskning att det finns en obalans i vem som förmedlar och gör nyheter. Idag domineras nyhetsmedier av män – även i Norden.
Dessutom är kvinnors andel i beslutsfattande befattningar i media lägre än männens, och kvinnor är underrepresenterade som experter.

Visste du till exempel att i vissa nordiska länder är bara en femtedel av de som medverkar i nyhetsmedier kvinnor? Dessutom ser kvinnors synlighet i nyhetsmedia ut att minska snarare än öka. Denna kunskap bör spridas så att fler redaktioner får upp ögonen för obalansen och vem som egentligen får komma till tals i nyheterna. Detta lyfts i en av de tre filmerna.

Se den här.

En annan viktig fråga i offentliga rummet är hot, hat och sexistiska inlägg, som gör att många röster riskerar att tystna. Kvinnliga journalister är särskilt utsatta. Faktum är att var tredje kvinnlig ledarskribent, krönikör, chefredaktör och kommentator funderar på att sluta, på grund av hot och hatyttringar.
Det är ett hot mot den offentliga debatten och därmed mot hela demokratin. I ett pågående fondprojekt samarbetar för första gången nordens alla ”diskrimineringsombudsmän” för att sätta stopp för näthatet. Tuffare lagstiftning är ett av deras förslag för att komma till rätta med problemet.

Se filmen här.

Även könsstereotypa framställningar av kvinnor och män i det offentliga rummet motverkar målet om ett jämställt samhälle. Könsdiskriminerande reklam skapar snäva mediebilder av kvinnor och män samt att den tilltagande sexualiseringen av det offentliga rummet ger flickor och pojkar ett begränsat register av förebilder.
Trots det råder i stort sett straffrihet för företag som använder könsdiskriminerande marknadsföring i Norden. Därför har tre nordiska organisationer bestämt sig för att samarbeta. Tillsammans uppmanar de allmänheten att vara ”watch dog” och anmäla sexistisk reklam.

Se filmen här.

Det nordiska jämställdhetssamarbetet har bidragit till ökad kunskap och fördjupad samverkan mellan länderna. Genom konferenser, möten, kunskapssammanställningar, rapporter och forskning får vi mer kunskap som för oss närmare målet om ett jämställt Norden.

Updated 11 februari 2021