Skip to main content sv

FN:s globala mål jämställdhetsintegreras

I förra veckan avslutade FN:s Kvinnokommission sitt årliga möte i New York. I mötets slutdokument lyfts bland annat de nordiska ländernas krav på kvinnors och flickors reproduktiva hälsa och rättigheter.


FN:s Kvinnokommission, CSW, enades under sitt möte om att uppmana världens länder att integrera jämställdhet när de genomför Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. Kommissionen beslutade också att mer pengar ska satsas på arbetet, både nationellt och internationellt.

”Länderna har gett ojämlikhet ett “bäst-före-datum”: År 2030. Nu är det bara att börja jobba.”, sa Phumzile Mlambo, generalsekreterare för UN Women, när överenskommelsen var färdigförhandlad.

De globala målen och Agenda 2030, som nu ska jämställdhetsintegreras, syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. För de nordiska länderna var det viktigt att slutsatserna tydligt skulle understödja kvinnors och flickors reproduktiva hälsa och rättigheter – och i den slutliga överenskommelsen finns hänvisningar till dessa rättigheter med.

CSW arrangerades i år för 60:e gången och pågick 14-24 mars i New York. I år var det övergripande temat kvinnors egenmakt kopplat till hållbar utveckling. Hundratals länder var representerade och 8100 personer deltog från 1035 frivilligorganisationer.

De nordiska regeringarna reste dit med delegationer där både experter och frivilligorganisationer ingick. I det nordiska programmet stod blanda annat sexism och näthat. En nordisk expertpanel framträdde under rubriken “Fighting Sexism and Hate Speech Online – a Nordic Panel of experts”.

Se panelsamtalet här.

Updated 18 april 2020