Skip to main content sv

A care-crisis in the women-friendly welfare states?


Detta projekt undersökte statusen för vårdarbetet i de nordiska länderna mot bakgrund av den neoliberala vändningen i politiken och vad det har för betydelse för jämställdheten.

Projektet utvecklades kring frågan om vi kan prata om en vårdkris i de nordiska välfärdsstaterna och i så fall vilken karaktär krisen har och de viktigaste frågorna när det rör jämställdhet och välfärdsstatens hållbarhet.

Projektet har organiserat en sommarskola för nordiska och internationella studenter och en spridningskonferens för policy- och beslutsfattare. Inom kort publiceras en nordisk antologi.

Updated 7 juli 2021