Skip to main content sv

A Nordic model for youth driven prevention of sexual harassment and violations


Metoo-rörelsen visade att flickor, kvinnor och HBTQ-personer ständigt upplever sexism och kränkningar i det offentliga rummet även i de nordiska länderna. Detta projekt ville säkerställa att unga skyddar varandra, och respekterar både sina egna och andras rättigheter och gränser i förhållande till kön, kropp och sexualitet. 

Projektet utgick från gemensamma erfarenheter från familjemottagningar i Danmark, Norge och Sverige. Verksamheterna bakom ansökan engagerade ungdomar i att utveckla en nordisk modell för att motverka sexuella trakasserier. Till modellen togs även en informationskampanj fram. Genom att utveckla modellen gemensamt syftade projektet även till att stärka det nordiska nätverket samarbetsorganisationerna emellan.

Updaterad 24 februari 2022