Skip to main content sv

Co-creating gender equality from classroom to organization: Innovations in Nordic welfare


Projektet samlade aktörer i Norden för att diskutera könsbundna utbildningsval, normer kring ledarskap och normer inom organisationer. Genom tre workshops, dit bland andra utbildningsledare, företagsledare, studentorganisationer och utbildningsinstitutioner bjöds in, utbyttes erfarenheter och goda exempel, utvecklades och delades lösningar samt utvecklades den nordiska kunskapen på områdena.

Läs mer om GenderLab hos kvinfo.dk

Updaterad 23 oktober 2023