Skip to main content sv

Co-creating gender equality from classroom to organization: Innovations in Nordic welfare


Projektet vill samla aktörer i Norden för att diskutera könsbundna utbildningsval, normer kring ledarskap och normer inom organisationer. Genom tre workshops, dit bland andra utbildningsledare, företagsledare, studentorganisationer och utbildningsinstitutioner bjuds in, vill man genom projektet utbyta erfarenhet och goda exempel, utveckla och dela lösningar samt utveckla den nordiska kunskapen på områdena.