Skip to main content sv

Equality in isolated labour markets (EQUIL)


I ett jämställt samhälle är både kvinnor och män aktiva på arbetsmarknaden och i familjelivet, men vi vet lite om hur dessa ideal står sig i samhällen med begränsade möjligheter till arbete. I detta projekt har tre relativt isolerade områden i Norden jämförts: Narsaq på södra Grönland (1600 invånare), Suðuroy på Färöarna (4600 invånare), samt Læsø i Danmark (1800 invånare). Målet var att förstå lokala strategier och könsroller bland kvinnor och män i relativt isolerade områden, vad gäller arbete och social samverkan, för att potentiellt uppnå jämställdhet.

Resultaten noterar regionernas varierande geografi och skilda historiska, ekonomiska och demografiska förutsättningar. Dock att visar komparationen på värdefulla nya insikter, bland annat genom att fördjupa kunskapen om platsens betydelse för hållbar demografisk och ekonomisk utveckling.

Läs mer i rapporten Equality in Isolated Labour Markets

Updaterad 1 mars 2024