Skip to main content sv

Exit prostitution


I flera av de nordiska länderna har så kallade ”exit”-program upprättats, där prostituerade får hjälp och stöd för att ta sig ur sexindustrin. Projektet ”Exit prostitution” syftade till att samla in kunskap från det hjälparbete som pågick i den nordiska och baltiska regionen. Ambitionen var sedan att informera och utbilda organisationer och beslutsfattare, vilket gjordes genom en workshop i London, en konferens och medialt arbete.

Konferensen It’s time to pay! Are prostitution policies failing the most vulnerable? hölls i Helsingfors 2015. Projektet resulterade även i ett stärkt samarbete inom arbetet med att få sexarbetare att ta sig ur prostitution i den nordisk-baltiska regionen. Likaså inleddes planering för en internationell konferens på samma tema i Tallinn år 2017.

Updaterad 24 februari 2022