Skip to main content sv

Exporting Nordic models of fatherhood, gender egalitarianism and parental leave


Projektet ska studera hur nordiska modeller för familjepolitik har exporterats och importerats på andra håll i världen. I särskilt fokus är de nordiska modellerna för föräldraledighet, och hur de implementerats i Slovenien, Tyskland och Japan.

Projektet kommer även studera de nordiska ländernas inverkan på EU:s föräldraledighetsdirektiv. Målsättningen med projektet är att svara på hur nordiska policys har överförts, och vilken betydelse det har haft för politikutvecklingen i Norden.