Skip to main content sv

Feminism och queersolidaritet över gränserna


Projektets ambition är att etablera ett gräns- och yrkesöverskridande nätverk för att utveckla analytiska och strategiska verktyg för att arbeta mot ökande ojämlikheter i Norden, Ryssland och Turkiet.
Projektet har två sammanhängande målsättningar:

1) Att etablera ett gräns- och yrkesöverskridande nätverk av akademiker och aktivister som arbetar för kvinnors och HBTQ-personers rättigheter i de tre geografiska miljöerna Norden, Ryssland och Turkiet.

2) Att utveckla nya analytiska och strategiska verktyg i kampen mot den ökande diskrimineringen på grund av kön, sexuell läggning och etniskt ursprung i och utanför Norden.

Projektet kommer att fördjupa och nyansera förståelsen för de specifika förutsättningar som utmärker kampen för jämställdhet mellan könen i olika sammanhang. Det kommer att ge viktiga insikter i hur aktivister och forskare i dessa varierade miljöer arbetar mot ojämlika och homofobiska policyer i en tid när demokratin hotas och högerextremismen ökar. Projektet kommer att ge oss nya viktiga verktyg i kampen mot våldsuttryck, hat och diskriminering i en allt mer transnationell värld.

Updated 7 juli 2021