Skip to main content sv

Förövarprofilering kopplad till könsrelaterade övergrepp via nätet: Vem, varför – och hur minimera skadan


NORDREF (Nordic Digital Rights and Equality Foundation) samarbetar med kvinnojourer, polismyndigheter och domstolar för att bedriva forskning som syftar till att upprätta förövarprofiler kopplade till könsrelaterade övergrepp via nätet inom Sverige, Danmark och Island. I arbetet begagnar aktörerna sig av flera olika metoder och källor.

Studien fokuserar särskilt på bildbaserade sexuella övergrepp, olaga hot och sexuella trakasserier (inklusive så kallade dickpics). Den pågående pandemin har lett till att fler använder sig av digital kommunikation, och samtidigt till en ökning av digitalt manifesterat våld mot kvinnor, vilket FN betecknar som en ”skuggpandemi”. Den negativa inverkan detta har på kvinnors liv, i både offentliga och privata sammanhang, har varit uppenbar i nordisk liksom i global kontext.

Att upprätta en förövarprofil med uppgifter som bland annat omfattar ålder, kön, motiv och relation till offret lägger grunden för evidensbaserade initiativ som syftar till att motverka och i förlängningen förebygga övergrepp via nätet, vilket i sin tur bidrar till att stärka demokratin och öka jämställdheten mellan könen.

Updaterad 6 februari 2024