Skip to main content sv

Gender Talks in Sápmi


Projektet ska främja en inkluderande samhällsdebatt i Sápmi och stärka befintligt samiskt ledarskap och arbete med jämställdhetsfrågor i Sápmi genom riktade diskussionsforum och föreläsningar arrangerade fysiskt och digitalt riktade till samer i nuvarande ledande positioner, ungdomar och samiska organisationer. Projektet ska också bidra till bättre kunskapsunderlag om åtgärder för ökad jämställdhet i Sápmi, och forskningsbehov kring jämställdhet genom att sammanställa befintlig kunskap samt identifiera och belysa kunskapsgap utifrån de arrangerade diskussionerna.

Projektet ska bidra till:

  • att jämställdhetsfrågor aktivt diskuteras och debatteras av samiska organisationer, och samiska politiska forum
  • ökad kunskap om nuvarande situation i Sápmi kring jämställdhet
  • identifiera behov av åtgärder samt kunskapsgap och prioriterade forskningsområden
  • bidra med rekommendationer om hur samiska organisationer mer aktivt kan arbeta med jämställdhetsfrågor

 

Updaterad 13 december 2023