Skip to main content sv

Genus- och mångfaldsparadoxerna inom innovation – mot en mer inkluderande policydesign


Projektet AGDA lägger skarpare fokus på innovationens genusparadox, särskilt inom området grön omställning. Projektets syfte är att tillhandahålla en kunskapsbas och skapa en gemensam plattform för bättre praxis inom samskapandet av inklusion, jämställdhet och mångfald under hela FOU-programprocessen, det vill säga från programidéer och planering till verkställandet och övervakning.

Projektet består av en litteraturstudie, som innehåller befintliga utvärderings- och uppföljningsramverk samt genusplaner. Utöver det skapas möjlighet för dialog, samskapande och ett nätverk för nordiska innovations- och forskningsfinansiärer, nyckelintressenter och experter. Projektets resultat är ett ramverk för inkluderande innovationer som stöder en mer ömsesidig aktivitet inom innovationsprogrammering.

Updated 16 januari 2023