Skip to main content sv

Genus- och mångfaldsparadoxerna inom innovation – mot en mer inkluderande policydesign


Projektet AGDA lade fokus på innovationens genusparadox, särskilt inom området grön omställning. Projektets syfte var att tillhandahålla en kunskapsbas och skapa en gemensam plattform för bättre praxis inom samskapandet av inklusion, jämställdhet och mångfald under hela FOU-programprocessen, det vill säga från programidéer och planering till verkställandet och övervakning.

Projektet bestod av en litteraturstudie, som innehöll befintliga utvärderings- och uppföljningsramverk samt genusplaner. Utöver det skapades möjlighet för dialog, samskapande och ett nätverk för nordiska innovations- och forskningsfinansiärer, nyckelintressenter och experter. Projektets resultat är ett ramverk för inkluderande innovationer som stöder en mer ömsesidig aktivitet inom innovationsprogrammering.

Resultaten kommunicerades genom öppna evenemang, akademiska konferenser, nordiska plattformar och sociala medier. Vi organiserade tre Timeout-dialoger om ämnet, den första med intressenter och akademiska forskare vid Geography Days 2022 i Tammerfors, Finland, den andra med intressenter för grön omställning och energiinnovation i Vasa, Finland, och den tredje med regionala forsknings- och innovationsintressenter i Sogndal, Norge.

Publiceringsevenemanget organiserades online. Evenemanget spelades in och gjordes tillgängligt online. Dessutom anordnades ett sidoevenemang vid de svenska innovationsdagarna, i samarbete med VINNOVA, Sverige. FoU-finansieringsorganisationer och intressenter från det vetenskapliga samfundet har kontaktats för att leverera resultaten som informativa informationspaket.

Updaterad 24 januari 2024