Skip to main content sv

Genusperspektiv och klimat i Arktis


Klimatförändringar och växande industrier har förändrat livet i nordiska och ryska Arktis. I det här projektet samverkade forskare från Finland, Sverige, Norge och Ryssland för att undersöka förändringarna ur ett genusperspektiv.

Genom projektet bildades ett forskarnätverk, med målet att stimulera till dialog och stärka samarbetet mellan forskare vid olika universitet. Projektet ville också bidra till samverkan mellan forskare och aktörer som arbetar med jämställdhetsfrågor i regionen.

Forskarna riktade fokus på de förändrade försörjningsmöjligheterna och under projektet genomförde de fältarbete i regionen. De intervjuade invånare inom olika yrkesgrupper och resultaten diskuterades vid ett antal workshops och vid ett slutseminarium i september år 2014. Målet var att den satsningen skulle ligga till grund för ett mer omfattande forskningsprojekt.

Forskning från projektets medverkande presenterades på konferensen Voices in Nordic Gender Research på Roskilde Universitet under 2014.

Updaterad 18 januari 2023