Skip to main content sv

IWS-Nordic: En nordisk enkät om sexuella trakasserier i arbetslivet


Utifrån en standardiserad metod för enkätutveckling, utvecklade och testade projektet en enkät för att bedöma sexuella trakasserier på ett standardiserat sätt inom de nordiska länderna Danmark, Norge och Sverige.

Den danska enkäten Inventory of Workplace Sexual Harassment (IWS) översattes i projektet till norska och svenska. Med hjälp av dessa norska och svenska versioner av enkäten, inhämtades undersökningsdata från arbetstagare i Norge och Sverige. Tillsammans med danska undersökningsdata användes det sammantagna dataurvalet från samtliga tre länder för en psykometrisk utvärdering av enkäten, och för att identifiera en kärna av element som mäter sexuella trakasserier på ett likvärdigt sätt för de berörda länderna.

Denna nordiska enkät (IWS-Nordic) kan utgöra ett huvudverktyg för jämförande forskning kring sexuella trakasserier, både för de respektive länderna och för arbetsplatser som vill påbörja och bevaka förebyggande åtgärder.

Inventory of Workplace Sexual Harassment (IWS) finns att tillgå på danska och engelska på projektets webbplats: Spørgeskema (sdu.dk)

Updaterad 24 januari 2024