Skip to main content sv

IWS-Nordic: En nordisk enkät om sexuella trakasserier i arbetslivet


Utifrån en standardiserad metod för enkätutveckling, vill detta projekt utveckla och testa en enkät för att bedöma sexuella trakasserier på ett standardiserat sätt inom de nordiska länderna Danmark, Norge och Sverige.

Den danska enkäten Inventory of Workplace Sexual Harassment (IWS) kommer att översättas till norska och svenska. Med hjälp av dessa norska och svenska versioner av enkäten, inhämtas undersökningsdata från arbetstagare i Norge och Sverige. Tillsammans med de danska undersökningsdata som redan är under insamling, kommer det sammantagna dataurvalet från samtliga tre länder att användas för en psykometrisk utvärdering av enkäten, och för att identifiera en kärna av element som mäter sexuella trakasserier på ett likvärdigt sätt för de berörda länderna.

Denna nordiska enkät (IWS-Nordic) kan utgöra ett huvudverktyg för jämförande forskning kring sexuella trakasserier, både för de respektive länderna och för arbetsplatser som vill påbörja och bevaka förebyggande åtgärder.

Updated 1 juli 2022