Skip to main content sv

Jämställda pensioner – hållbara trygghetssystem


I projektet utvärderas och kartläggs pensionssystem i de nordiska länderna för att se hur dessa påverkar jämställdheten. Resultaten sammanställs i en rapport tillsammans med förslag till förbättringar. Rapporten presenteras vid ett nordiskt toppmöte för jämställda pensioner och sprids genom en rad aktiviteter till relevanta målgrupper i Norden. Parallellt genomförs en informationskampanj riktad till unga i Norden om hur livsval påverkar den framtida pensionen.

Genom projektet vill kunskapen ökas om hur utformningen av pensionssystem i Norden påverkar den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Sådan kunskap är viktig för att framtida pensionsreformer ska bli rättvisa och hållbara. Det stärker även förtroendet för de gemensamt finansierade trygghetssystemen i de nordiska länderna. 

Projektet skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte för kvinnoorganisationer och beslutsfattare i Norden, vilket stärker det nordiska samarbetet såväl som den nordiska kvinnorörelsens organisering.

Updated 7 februari 2023