Skip to main content sv

Jämställdhet i arbete med unga


Med projektet ville organisatörerna synliggöra behovet av jämställdhetsfokus inom ungdomsarbete. Vid ett seminarium på Nordiskt Forum i Malmö 2014 berättade organisationer från Norden och Baltikum hur tjej- och killgruppsträffar kan förebygga våld och främja demokrati och jämställdhet.

Organisationerna bakom projektet bedriver ett framgångsrikt arbete med tjej- och killgrupper i Norden, Östeuropa och Kaukasus. Genom seminariet samlade de olika aktörer för att utbyta erfarenheter och diskutera hur man gemensamt kan sprida, utveckla och kvalitetssäkra tjej- och killgruppsmetoden.

Metoden bygger på ett demokratiskt och icke-hierarkiskt samtal mellan en liten grupp ungdomar och deras ledare. Grundidén är alltid den samma: att stärka ungdomars integritet, självkänsla och samarbetsförmåga och samtidigt ge dem verktyg för att ifrågasätta normer och hantera konflikter. Nätverket har sedan projektets avslut fortsatt samarbeta kring metoden.

Updated 7 juli 2021