Skip to main content sv

Jämställdhet, transport och hållbar utveckling


Genom projektet samverkade forskare från olika nordiska länder för att synliggöra aktuell forskning om genus och transport.
Inom projektet anordnades en workshop vid Nordiskt Forum i Malmö 2014 dit nätverket bjöd in forskare, aktivister, organisationer, beslutsfattare och andra aktörer som arbetar med jämställdhet, hållbar utveckling och transporter.

Workshopen var ett avstamp för nätverket där kön, risker och sårbarhet i trafiken diskuterades. För att minska olyckor och skapa en mer jämställd och hållbar transportpolitik behövs förståelse för strukturer och sociokulturella aspekter i förhållande till trafik.

Intersektionalitet och normkritik kan vara goda verktyg i detta, var en av slutsatserna. Man konstaterade även att beslutsfattare behöver ha lättillgänglig information. Under Nordiskt Forum beslöts även tid för nästa möte som hölls 2015. Både forskningsorganisationer och politiker bjöds in till detta möte, och samarbetet fortsätter.

Updated 24 februari 2022