Skip to main content sv

Jämställdhetsutbildning på gymnasienivå


Intresset för feminism och jämställdhet ökar i Norden. Nordiskt Forum Malmö 2014 lockade 30 000 deltagare från hela Norden. Men fortfarande behövs mer kunskap om jämställdhet och de internationella och nationella åtaganden som de nordiska länderna gjort för jämställdhet.

Projektet ”Bygga och utveckla jämställda Norden” syftade till att ta till vara på det engagemang och den kunskap som Nordiskt Forum resulterat i. Målgruppen var gymnasieungdomar. I projektet togs ett utbildnings- och metodmaterial inklusive en lärarhandledning fram. Materialet byggde på Kvinnokonventionen, Handlingsplanen från Peking, slutsatserna från Nordiskt Forum och fakta om jämställdhet. Materialet användes sedan i totalt tio gymnasieskolor i Sverige, Danmark och Island.

Updated 24 februari 2022