Skip to main content sv

Könsrelaterat våld – fokus på förövare


Projektet arrangerade i december 2016 konferensen “Confronting Gendered Violence: Focus on Perpetrators” om könsbaserat våld med fokus på förövare, i Helsingfors. Konferensen hade fokus på forskning om våldsutövare, behandlingsalternativ och sociala skydds- och stödsystem och den arrangerades i samarbete med det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet.

Konferensen samlade forskare och experter på förövarvåld i Norden för att generera kunskap och undersöka olika sätt att stoppa våldsspiralen. Under konferensen presenterades även resultat från en ny nordisk rapport om modeller för att stoppa våld i nära relationer. Intresset för konferensen var stort, även utanför Norden.

Updated 3 oktober 2022