Skip to main content sv

Kvinnor i nordisk filmhistoria


I detta projekt, som koordinerades av Stockholms universitet, samarbetade forsknings- och minnesinstitutioner för att närma sig den nordiska filmkulturens historia utifrån ett omprövande perspektiv. Svenska filminstitutets hemsida ”Nordic Women in Film” lanserades i april 2016 med det explicita syftet att ”skriva om – och skriva om – den rörliga bildens historia ur ett feministiskt perspektiv i Norden, med start i Sverige”.

Från början innehöll sidan artiklar om kvinnor i svensk film, men genom detta projekt, där två svenska institutioner (Stockholms universitet och Svenska filminstitutet) gick samman med norska Nasjonalbiblioteket och danska Københavns Universitets, blir Nordicwomeninfilm.com en plattform för att komplettera den befintliga framställningen av norsk och dansk filmhistoria.

Hemsidan är nu mer ”nordisk”, men också fått en tydligare forskningsanknytning, då mer material från filmvetenskapliga forskare har inkluderats.

Verksamheten har bidragit till att sprida kunskap om kvinnors bidrag till norsk, dansk och svensk film i Norge, Danmark och Sverige, de tre länder där partnerorganisationerna är baserade. Det nordiska samarbetet har bland annat bidragit till att uppmärksamma detaljer som ofta glöms bort i en filmhistorieskrivning med nationell fokus; sajten Nordicwomeninfilm.com lyfter exempelvis fram
information på flera olika språk och från olika perspektiv om kvinnliga filmarbetare, vars verksamhet inte varit begränsad till ett nordiskt land. Exempel inkluderar den danska manusförfattaren Harriet Bloch, som skrev flera manus på uppdrag åt Svenska Biografteatern under stumfilmseran, eller den norska skådespelaren och filmskaparen Liv Ullmann, som är mest känd för sina insatser inom svensk film, men också har varit verksam i Norge och internationellt.

Updated 6 april 2022