Skip to main content sv

Lokal jämställdhetsintegrering


Många nordiska kommuner och landsting arbetar med jämställdhetsintegrering, men resultaten har inte alltid fått så god spridning. Hur skiljer sig arbetet mellan de nordiska länderna och vad kan man lära av varandra? De frågorna stod i fokus vid kommunförbundens gemensamma workshop på Nordiskt Forum i Malmö 2014. Nätverket bestod av politiker, praktiker och jämställdhetsexperter – totalt medverkade över 100 personer.

Efter den inledande träffen kartlades hur nordiska kommuner och landsting arbetar med jämställdhetsintegrering, för att kunna ta arbetet vidare för att förbättra den service medborgarna i Norden möter. Vikten av att jämställdhetsarbete integreras i hela verksamheten var en lärdom deltagarna tog med sig. Deltagarna lärde sig även nya metoder och har sedan projektets slut fortsatt sitt nordiska samarbete för jämställdhetsintegrering.

Updaterad 24 februari 2022