Skip to main content sv

Människohandel – Varför ensamkommande flickor och pojkar faller offer för människohandel


Det huvudsakliga målet för projektet lett av det Nordiskt-baltiska nätverket för poliskvinnor var att undersöka varför ensamkommande flickor och pojkar och unga kvinnor och män som kommer till Norden och Baltikum faller offer för människohandel.

Syftet var att dela kunskap och erfarenheter och att öka medvetenheten hos nordisk och baltisk polis, åklagare, social- och hälsovårdsarbetare, migrationsmyndigheter, politiker, forskare och icke-statliga organisationer om hur ensamkommande barn och unga som fallit offer för människohandel kan identifieras. Dessutom diskuterades hur människohandeln med flickor och pojkar och unga kvinnor och män i Norden och Baltikum kan bekämpas. Projektets aktiviteter inkluderade ett polis- och könsperspektiv. 

Nätverket organiserade två aktiviteter om människohandel:

  • Ett expertseminarium för polis och gränskontrollanter i Malmö. Myndigheter och organisationer som dagligen arbetar med ensamkommande flickor och pojkar i Sverige berättade om svårigheterna när det gäller att identifiera barn som fallit offer för människohandel samt vilka verktyg som har tagits fram för att bekämpa människohandel med barn och unga. Experterna besökte även organisationer som arbetar med människohandelsoffer.
  • Ett tvådagarsseminarium organiserades i litauiska Vilnius för nordiska och baltiska experter som dagligen arbetar med människohandel. På seminariet fick experterna att dela kunskap och erfarenheter om människohandel med flickor och pojkar och diskuterade vilka problem ensamkommande barn och unga ställs inför när de kommer till Norden och Baltikum. Exempel på frågor som diskuterades: Varför försvinner de, varför lever de på gatan och varför riskerar de att falla offer för människohandel? Seminariet arrangerades i samarbete med den litauiska polisen och Nordiska ministerrådets kontor i Litauen.


Updated 12 januari 2023