Skip to main content sv

Människohandel – Varför ensamkommande flickor och pojkar faller offer för människohandel


Det huvudsakliga målet för Nordiskt-baltiskt nätverk för poliskvinnor är att undersöka varför ensamkommande flickor och pojkar och unga kvinnor och män som kommer till Norden och Baltikum faller offer för människohandel.

Syftet är att dela kunskap och erfarenheter och att öka medvetenheten hos nordisk och baltisk polis, åklagare, social- och hälsovårdsarbetare, migrationsmyndigheter, politiker, forskare och icke-statliga organisationer om hur man kan identifiera ensamkommande barn och unga som fallit offer för människohandel, och att diskutera hur människohandeln med flickor och pojkar och unga kvinnor och män i Norden och Baltikum kan bekämpas. Projektets aktiviteter inkluderar ett polis- och könsperspektiv. 

Nätverket kommer att organisera två aktiviteter om människohandel:

  • Ett expertseminarium för polis och gränskontrollanter i Köpenhamn och Malmö. Myndigheter och organisationer som dagligen arbetar med ensamkommande flickor och pojkar i Danmark och Sverige kommer att berätta om svårigheterna när det gäller att identifiera barn som fallit offer för människohandel samt vilka verktyg som har tagits fram för att bekämpa människohandel med barn och unga. Experterna kommer även att besöka organisationer som arbetar med människohandelsoffer.
  • Ett tvådagarsseminarium kommer att hållas i litauiska Vilnius för nordiska och baltiska experter som dagligen arbetar med människohandel. På seminariet kommer experterna att dela kunskap och erfarenheter om människohandel med flickor och pojkar och diskutera vilka problem ensamkommande barn och unga ställs inför när de kommer till Norden och Baltikum. Exempel på frågor som kommer att diskuteras: Varför försvinner de, varför lever de på gatan och varför riskerar de att falla offer för människohandel? Seminariet arrangeras i samarbete med den litauiska polisen och Nordiska ministerrådet i Litauen.


Updated 24 februari 2022