Skip to main content sv

Men Engage Norden


Sedan början av 1990-talet har det startats organisationer som arbetar jämställdhetsfrämjande med män och maskuliniteter i flera nordiska länder: Män för Jämställdhet i Sverige, Reform i Norge, Profeministimiehet i Finland och White Ribbon i Danmark.

Detta projekt syftade till att skapa ett nordiskt nätverk för organisationer som arbetar för jämställdhet med män och maskuliniteter och för icke-diskriminering och social rättvisa. Nätverket träffades ett flertal gånger under 2014 och 2015 för att upprätta och vidareutveckla kontakter. Ytterligare en ambition var att stötta bildandet av liknande organisationer i de länder i Norden där sådana saknades. Nätverket har fortsatt sitt samarbete även efter projektets avslut.

Updaterad 14 februari 2024