Skip to main content sv

Minoritetsstress – Interfems nordiska nätverk för feministisk aktivism


Målet med projektet Minority Stress – Interfems Network for Feminist Activism, är att stärka det nordiska nätverket för rasifierade kvinnliga och transpolitiker och aktivister, och erbjuda online kapacitets­byggande utbildning och mentorskapsprogram för hållbar aktivism. Genom projektet främjas jämställdhet, demokratiskt deltagande, aktivt medborgarskap och politisk delaktighet. Deltagare och partners i projektet är baserade i Åland, Danmark, Finland, Grönland, Norge, Sápmi och Sverige.

Projektets aktiviteter omfattar:

  • Virtuell onlineutbildning och utbyte för aktivister.
  • Internationella nätverksträffar på Åland, Oslo, Stockholm och Sápmi.
  • Utbildning av virtuella tränare/facilitatorer.
  • Produktion av utbildningsmaterial online, webbseminarier, kortfilmer och handböcker.
  • Kapacitetsuppbyggnad genom utbildning och mentorskap av unga aktivister.

Updaterad 7 februari 2023