Skip to main content sv

Nettverksbygging og erfaringsutveksling blant skeive i Sápmi


Gjennom prosjektet skal en nettverkssamling for erfaringsutveksling og organisasjonsutvikling blant skeive i Sápmi gjennomføres. Målet er å styrke den skeive samiske organiseringen og på den måten bygge opp flere og bedre møteplasser for hele Sápmi. På sikt vil flere møteplasser og en sterkere skeiv samisk organisering bidra til mer åpenhet og kunnskap, både blant skeive samer, men også befolkningen ellers. 

Nettverkssamlingen vil samle deltakere fra finsk, svensk og norsk side. En slik samling har to hovedformål 

  • Samle skeive miljøer på tvers av Sápmi, for å utveksle erfaringer og samtale om veien videre for den skeive samiske organiseringa, så vel som å planlegge fremtidige møteplasser   
  • Organisasjonsutvikling gjennom å bli kjent med organisasjonsprosessene fra de ulike delene av Sápmi og kompetanseheving på praktisk-organisatorisk arbeid

Updated 24 februari 2022