Skip to main content sv

Nettverksbygging og erfaringsutveksling blant skeive i Sápmi


Gjennom prosjektet gjennomførdes en nettverkssamling for erfaringsutveksling og organisasjonsutvikling blant skeive i Sápmi. Målet var å styrke den skeive samiske organiseringen og på den måten bygge opp flere og bedre møteplasser for hele Sápmi. På sikt vil flere møteplasser og en sterkere skeiv samisk organisering bidra til mer åpenhet og kunnskap, både blant skeive samer, men også befolkningen ellers. 

Nettverkssamlingen samlede deltakere fra finsk, svensk og norsk side. Samlingen hade to hovedformål 

  • samle skeive miljøer på tvers av Sápmi, for å utveksle erfaringer og samtale om veien videre for den skeive samiske organiseringa, så vel som å planlegge fremtidige møteplasser   
  • Organisasjonsutvikling gjennom å bli kjent med organisasjonsprosessene fra de ulike delene av Sápmi og kompetanseheving på praktisk-organisatorisk arbeid

Updaterad 7 februari 2023