Skip to main content sv

New Nordic Narratives – changing our future story landscape 


New Nordic Narratives var ett praktiskt seminarium inspirerat av tankesmedjans dynamik, kombinerat med en forsknings- och utvecklingsprocess som utformats för att konsolidera nya nätverk och åstadkomma hållbar förändring genom att identifiera bästa möjliga tillvägagångssätt och metoder för att omvärdera och påverka nyckelfrågor inom representation, jämställdhet mellan könen, och hållbarhet inom nordisk film- och TV-industri.

Med New Nordic Narratives har de första stegen mot att skapa nya normer, nya kulturer och nya processer och metoder inom den befintliga kulturen för film- och TV-produktion i Norden tagits. Fokus har legat på berättelse- och manusutvecklingsprocessen, från idé till dess att projektet är fullt finansierat och redo att starta produktionsprocessen. Arbetet med hållbarhet och mångfald måste påbörjas tidigt om det ska ha en bättre chans att överleva finansieringsprocessen och hamna på skärm. Kunskap och verktyg om hållbarhet, genus och mångfald har stimulerat idéer och öppnat deltagarnas syn på sitt eget material, medan finansieringsprocessen sågs som ett större hinder för den konstnärliga friheten.

Updaterad 5 april 2024