Skip to main content sv

New Nordic Narratives – changing our future story landscape 


New Nordic Narratives är ett praktiskt seminarium inspirerat av tankesmedjans dynamik, kombinerat med en forsknings- och utvecklingsprocess som utformats för att konsolidera nya nätverk och åstadkomma hållbar förändring genom att identifiera bästa möjliga tillvägagångssätt och metoder för att omvärdera och påverka nyckelfrågor inom representation, jämställdhet mellan könen, och hållbarhet inom nordisk film- och TV-industri.

Genom att lyfta obekväma sanningar i en trygg miljö för likställt utbyte omvandlar New Nordic Narratives upplevda utmaningar och hinder till resurser, framsynthet och kulturell förmåga att motstå negativ yttre påverkan. En proaktiv 360-graders labbprocess kommer att omvandla ”problem” till möjligheter, då vitt skilda utgångspunkter och röster inspirerar till en välbehövlig förändring av värderingar.

New Nordic Narratives förväntas utmynna i konkreta resultat vad gäller personligt självbestämmande, samt innovativa arbetsmetoder att dela med sig av, och strukturella förändringar inom olika beslutsfattande nyckelorganisationer. Detta avser att stärka det ekonomiska inflytandet och publikrelevansen hos nordiskt berättande på en regional och internationell marknad.

Updated 16 januari 2023