Skip to main content sv

NORA conference: Voices in Nordic gender research


Nordic journal of feminist and gender research, NORA, är en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift med fokus på nordisk genusforskning. När Roskilde och Aalborg universitet var redaktörer för tidskriften ansökte de om finansiering för att arrangera en konferens i Roskilde i november 2014. Syftet med konferensen var att samla nordiska forskare och andra intresserade för att presentera den senaste genusforskningen. Konferensen producerade åtta keynote-föreläsningar och ett stort antal papers som berörde nordisk genusforskning inom ett brett spektra av teoretiska och empiriska ämnen: jämställdhet och välfärdssamhället, kropp och förkroppsligade erfarenheter, feministiska strategier, sexualitet, normativitet och identitetspolitik.

Konferensen bidrog till ökad kunskap om NORA och stärkte banden mellan nordiska forskare och forskningsmiljöer. Det beslutades även att en nordisk genusforskarkonferens ska hållas vart tredje år. Planeringen inför 2017 års arrangemang tog vid redan efter konferensens slut.

Updaterad 24 februari 2022