Skip to main content sv

Nordic Futures: lärande utifrån QTIBIPoC-rörelsen


Detta projekt bygger på ett samarbete mellan fem nordiska organisationer som alla är engagerade i den växande QTIBIPoC-rörelsen (Queer, Trans*, Inter* and Black, Indigenous, People of Colour). Genom forskning kommer projektet att utveckla en digital och fysisk verktygslåda baserad på nordiska QTIBIPoC-personers erfarenheter. Verktygslådan ska också innehålla ett teoretiskt, historiskt och praktiskt avsnitt. Verktygslådan kommer att fungera som ett långsiktigt redskap för fortlöpande utvärdering och lärande och utgöra en kunskapsbank och en mall för arbetet med QTIBIPoC-personer inom Norden. Projektet kommer också att anordna en nordisk konferens där själva forskningen och verktygslådans rekommendationer presenteras i form av seminarier, diskussioner och föreläsningar. Vid konferensen medverkar regionala aktörer och det ges möjlighet till arbete i nätverk och kapacitetsuppbyggnad med utgångspunkt från verktygslådan. Detta gör det möjligt för deltagarna att ta med sig nya kompetenser tillbaka till sina gemenskaper, organisationer och arbetsplatser samt att stärka sitt arbete med den aktuella målgruppen i hela Norden och utanför projektets ram.

QTIBIPoC är en förkortning av Queer, Trans*, Inter* and Black, Indigenous, People of Colour.

Updated 3 juli 2023