Skip to main content sv

Nordic Futures: lärande utifrån QTIBIPoC-rörelsen


Detta projekt bygger på ett samarbete mellan fem organisationer i Norden som har varit involverade i den växande QTIBIPoC-rörelsen. Projektets syfte är att tillsammans skapa en praktisk verktygslåda i partnerskap med QTIBIPOCs – en resurs utformad av och för samhället. Verktygslådan kommer delvis att fungera som en transformativ intervention för nordiska organisationer, välfärdssystem, skolor och andra institutioner som arbetar med QTIBIPOCs. Vi vill också att verktygslådan ska fungera som en resurs för QTIBIPOC-organisering och skapa möjligheter för gränsöverskridande koalitioner.

Verktygslådan kommer att introducera läsarna till en intersektionell förståelse av förtrycks- och maktsystem, och utveckla en kontextuell och historisk analys av den nordiska regionen. Viktigast av allt är att verktygslådan hämtar sin styrka från verkliga erfarenheter, aktiviststrategier, organisatoriska färdigheter och rörelseexpertis från hela regionen.

QTIBIPoC är en förkortning av Queer, Trans*, Inter* and Black, Indigenous, People of Colour.

Updaterad 26 januari 2024