Skip to main content sv

Nordisk jämställdhetscertifiering i förskola och skola


Nordiska rådet beslutade i april 2014 att ge en rekommendation om att införa jämställdhetscertifiering av förskolor och skolor i Norden. I samband med det ville projektet “Mapping promising Nordic practices in gender equality promotion at basic education and kindergartens” utveckla, samtala och samarbeta kring vad beslutet konkret kunde innebära för förskolor och skolor. Projektets syfte var att skapa ett forum för att sprida lovande arbete med att öka jämställdheten.

Projektet resulterade i en rapport med konkreta förslag på kriterier för jämställdhetscertifiering. Här samlades goda exempel, vilket också möjliggjorde ett vidareutvecklande av befintligt arbete.

Värdet i det nordiska kunskapsutbytet var stort och projektet fortsatte även efter 2015 års rapport. Då initierades arbetet med att ta fram ett verktyg för e-lärande.

Updaterad 24 februari 2022