Skip to main content sv

Nordisk jämställdhetspolitik


Den nordiska jämställdhetsmodellen har under de senaste decennierna uppmärksammats även utanför Norden. Jämställdhet är ett gemensamt mål, men vägen dit ser olika ut i de enskilda länderna.

Projektet ”Nordequal” hade som syfte att skapa ett nätverk för studier av jämställdhet utifrån ett nordiskt, jämförande perspektiv. Forsknings- och utbildningsmiljöer i Sverige, Norge, Danmark och Finland deltog i nätverket. Syftet var att skapa en plattform för ett långsiktigt erfarenhetsutbyte mellan forskare, praktiker och politiker på en nordisk nivå. Målet var att anordna fyra seminarier under 2014 och 2015 där utmaningar och möjligheter i samtida nordisk jämställdhetspraktik och -politik kunde diskuteras. Den ökande komplexiteten i jämställdhetspolitiken i Norden stod i fokus för seminarieserien. Till exempel diskuterades motsättningar mellan statsfeminism och näringslivsfeminism. Under 2016 hölls två avslutande seminarier.

Updaterad 24 februari 2022