Skip to main content sv

Nordisk medieaktivism och journalistik


Hur jämställda är egentligen medierna och hur ser den mediekritiska aktivismen ut? Det ville organisationerna bakom det här projektet undersöka genom att arrangera två programpunkter vid Nordiskt Forum i Malmö 2014. Ett seminarium fokuserade på journalistik och det andra på medieaktivism.

Projektet tog avstamp i Beijing-plattformen och målen om att öka kvinnors inflytande över medierna och främja icke stereotypa framställningar av kvinnor. Allt är Möjligt och Feministiskt Perspektiv arrangerade tillsammans med ENUT I Estland och Stigamot på Island två seminarier under Nordiskt Forum.

Syftet med projektet var att förbereda och genomföra seminarierna samt nätverka för att stimulera den mediekritiska debatten i Norden och i de baltiska länderna. Aktiviteterna resulterade bland annat i idéer kring en nordisk nättidning/webbyrå.

Updaterad 24 februari 2022