Skip to main content sv

Nordisk MenEngage-konferens – att synliggöra det osynliga


Syftet med projektet var att anordna en nordisk MenEngage-konferens. Konferensen syftade till att sprida och dela kunskap om hur man kan arbeta med pojkar och män för att stoppa våld mot kvinnor, flickor och andra grupper.

Konferensen arrangerades den 16 februari i Oslo. Cirka 100 personer representanter från kommuner, genusforskare, till aktivister och politiker deltog under dagen. Under konferensen genomfördes bland annat workshops om hur killar ska engageras i antivåldsarbetet och hur en bemöter negativa könsideal för män. Ett panelsamtal fokuserade på hur fler män med migrantbakgrund ska inkluderas i jämställdhetsarbetet.

Updaterad 14 februari 2024